Wprowadzenie drugiego trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, drugiego stopnia alarmowego BRAVO na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Grafika z napisem: ważne.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK) informuje o wprowadzeniu przez Prezesa Rady Ministrów drugiego trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, drugiego stopnia alarmowego BRAVO na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujących od dnia 1 czerwca 2023 r. od godz. 00:00 do dnia 31 sierpnia 2023 r. do godz. 23:59.

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie emailem zwrotnym faktu otrzymania niniejszej informacji oraz rozpoczęcie przygotowań do wprowadzenia stopni alarmowych, zgodnie z dyspozycją zawartą w ww. zarządzeniu.

Proszę również o przekazanie informacji:

  1. Staroście/Prezydentowi Miasta oraz wójtom, burmistrzom, prezydentom miast na administrowanym terenie;
  2. Kierownikom podmiotów leczniczych (szpitali) na administrowanym terenie;
  3. Innym jednostkom zgodnie z posiadanymi procedurami Planu Zarządzania Kryzysowego, w tym:

– podmiotom wykonującym usługi transportu publicznego,

– kierownikom przedszkoli, szkół i uczelni.

Jednocześnie informujemy o konieczności niezwłocznego zgłaszania do WCZK, na adres e-mail: czkws@katowice.uw.gov.pl, incydentów związanych z naruszeniem zasad bezpieczeństwa oraz wystąpieniem zagrożeń na terenie województwa śląskiego, w obszarze Państwa działalności, a także w cyberprzestrzeni, w związku z obowiązywaniem ww. stopni alarmowych.

Załączniki:

Służba dyżurna
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach