Wybory ławników na kadencję 2024-2027

Grafika – Informacja

Informuje się mieszkańców Gminy Ornontowice, że w dniu 31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników wybranych na Kadencję 2020-2023. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2023 r., poz. 217 z późn. zm.), Rada Gminy Ornontowice najpóźniej w październiku br. winna dokonać wyboru ławników na kadencję 2024-2027:
– do Sądu Okręgowego w Katowicach w liczbie 1 ławnika, w tym:
1 ławnik do orzekania w sprawach karnych,
– do Sądu Rejonowego w Mikołowie w liczbie 1 ławnika, w tym:
1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Szczegółowe informacje w załączonych plikach.