Dary pszczół. Pszczoły dla człowieka, człowiek dla pszczół.

Zdjęcie promocyjne katalogu pszczelarskiego.

Piknikiem pszczelarskim zakończyliśmy obchody „Światowego dnia pszczół”, ogłoszonego przez ONZ na 20 maja. Rejonowe Stowarzyszenie Pszczelarzy z siedzibą w Ornontowicach, realizując projekt pn. „Dary pszczół” zorganizowało prelekcje w szkołach na terenie Gminy Ornontowice. W dniach 18-19 maja prezes Stowarzyszenia – Leokadia Gospodorz i wiceprezes – Ronald Kotyczka, opowiadali uczniom o życiu rodziny pszczelej, pracach i sprzęcie pasiecznym jakim posługuje się pszczelarz przy hodowli pszczół. Wszyscy mogli spróbować miodu.

20 maja, na terenie Parku Gminnego, odbył się piknik pszczelarski, na którym można było nie tylko pooglądać ale i samemu wykonywać prace pasieczne. Wystawa sprzętu pasiecznego i informacje na tablicach merytorycznych, wystawa zdjęć, zbijanie ramek z naciąganiem drutu i wtapianiem węzy, odsklepianie ramek z miodem i wirowanie w miodarce, degustacja miodu, to kilka z atrakcji tego dnia a wśród nich, największym powodzeniem cieszyło się odlewanie świeczek z wosku pszczelego.

Pszczelarze pokazywali i opowiadali o swojej pasji, ale też o tym ile trzeba włożyć pracy aby pszczoły były zdrowe.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się także wymiana roślin ogrodowych i doniczkowych. Jednakże nie odbyłoby się to wszystko, gdyby nie fundusze uzyskane z Urzędu Gminy Ornontowice i wolontariackiej pracy członków Stowarzyszenia.

W wydarzeniu uczestniczyli: Zastępca Wójta Gminy – Dariusz Spyra, Radny Powiatu Mikołowskiego – Damian Spyra oraz Wicedyrektor ZSP – Bożena Kubica. Piknik cieszył się dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony mieszkańców Ornontowic, ale też osób z wielu pobliskich miejscowości. Gościliśmy przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców Okręg Śląski, z którym chcemy nawiązać współpracę przy powiększaniu bioróżnorodności roślinnej.
Chcielibyśmy podziękować, władzom Gminy, w szczególności Wójtowi – Marcinowi Kotyczce

za życzliwość i wsparcie naszych działań, Dyrektor ARTerii – Aleksandrze Malczyk i jej pracownikom za pomoc przy organizacji wydarzenia, dyrekcjom szkół z terenu Gminy i wszystkim osobom, które pomogły nam w przygotowaniach i realizacji projektu.

Sprzęt pasieczny i tablice merytoryczne oraz zdjęcia i książki ( do wypożyczenia w Gminnej Bibliotece Publicznej), które były prezentowane w szkołach i na pikniku, mogliśmy pokazać dzięki darowiźnie Fundacji JSW, której środki pomogły nam w zakupie tych pomocy dydaktycznych i organizację wydarzeń.
Jako prezes Stowarzyszenia, chciałabym podziękować w szczególny sposób wszystkim tym pszczelarzom i ich rodzinom, którzy czynnie zaangażowali się w przygotowanie a później w oprowadzanie, opowiadanie i pokazywanie wszystkich aspektów wiedzy o pszczołach i pracy pszczelarza. Chcę podkreślić, że Stowarzyszenie na terenie Gminy przeprowadza nieodpłatne prelekcje, szkolenia, spotkania w pasiekach.

Jeszcze raz, wszystkim dziękuję za udział w pikniku, bez waszej obecności nie byłoby tak udanej imprezy.

Z pszczelarskim pozdrowieniem Leokadia Gospodorz.

Galeria zdjęć z Pikniku Pszczelarskiego w Ornontowicach – 20 maja 2023 roku.