Modernizacja PSZOK-u

Zdjęcie z podpisania umowy na realizację zadania pn. Modernizacja PSZOK-u. Zadanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W dniu 19 maja br. podpisano umowę na realizację zadania pn. Modernizacja PSZOK-u. Zadanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przedmiotem zadania jest przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w następującym zakresie:

– budowa budynku zaplecza sanitarnego (obiekt nr 1),

– budowa budynku garażowego dwustanowiskowego (obiekt nr 2),

– budowa wiaty magazynowej pod kontenery odpadów (obiekt nr 3),

– budowa trzech magazynów: punktów tymczasowego magazynowania odpadów i ponownego użycia (obiekty 4, 5 i 6),

– budowa przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

– budowa przyłączy energii elektrycznej oraz oświetlenia zewnętrznego.

Całkowita wartość umowy wynosi 3 244 000,00 zł, z czego otrzymane dofinansowanie w kwocie 2 660 000,00 zł.

Informujemy, iż na czas prowadzenia robót budowlanych PSZOK będzie częściowo przenoszony w sąsiedztwo istniejącego, z dojazdem od ul. Brzozowej bądź ul. Grabowej. Szczegółowe informacje dotyczące zmian w funkcjonowaniu PSZOK-u będą podane przed rozpoczęciem prac w terenie.

Galeria zdjęć z podpisania umowy na realizację zadania pn. Modernizacja PSZOK-u. Zadanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Ornontowice, 19 maja 2023 roku.