Czujniki jakości powietrza na terenie Gminy Ornontowice

Wykres jakości powietrza - ulica Zwycięstwa.

Na podstawie danych pozyskanych z czujników jakości powietrza zlokalizowanych przy ulicach: Akacjowej, Okrężnej oraz Zwycięstwa 26a stworzono wykresy przedstawiające średnie dzienne wartości stężeń pyłów zawieszonych PM10, PM2.5 oraz PM1 występujące w miesiącu maju 2023 r.

Wnioski:
– najwyższe wartości stężeń zaobserwowano dla czujnika przy ul. Zwycięstwa 26a w dniu 03.05.2023 r.:
PM10 – 38 µg/m3, PM2.5 – 29 µg/m3, PM1 – 18 µg/m3,
– najniższe wartości stężeń zarejestrował czujnik przy ul. Akacjowej w dniu 28.05.2023 r.:
PM10 – 4 µg/m3, PM2.5 – 3 µg/m3, PM1 – 2 µg/m3,
– przebiegi stężeń dla wszystkich czujników charakteryzują się zbliżoną tendencją,
jakość powietrza w miesiącu maju na terenie Gminy Ornontowice była bardzo dobra.

Bieżący stan jakości powietrza w Gminie Ornontowice można sprawdzić, klikając w LINK

Logotypy.