Informacja o wpływie oferty Fundacji ,,BRAJLÓWKA” z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Wyszyńskiego 8, na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pt. ,,XXII Integracyjny Rajd Rowerowy DUET 2023″

Grafika promocyjna z napisem: Wójt Gminy informuje.

Poniżej przedstawiamy informację o wpływie oferty Fundacji ,,BRAJLÓWKA” z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Wyszyńskiego 8, na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pt. ,,XXII Integracyjny Rajd Rowerowy DUET 2023″: