SŁONECZNA GMINA ORNONTOWICE III

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

W związku z dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Gminy programem
pn.: „Słoneczna Gmina Ornontowice III” Urząd Gminy udostępnia prezentację przedstawioną na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 31.05.2023 r., która zawiera ogólne założenia programu.

Przypominamy również, że procedura przyznawania grantów dla mieszkańców
na odnawialne źródła energii będzie możliwa jedynie po uzyskaniu dofinansowania przez Gminę
w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Katowicach, a deklaracje udziału
w programie najprawdopodobniej będzie można zgłaszać w I kwartale 2024 r.

Obecnie trwają prace nad regulaminem programu.