Ankieta – zdrowie mieszkańców

Grafika - Informacja

W Urzędzie Gminy Ornontowice (obok portierni, parter) oraz w Gminnym Ośrodku Zdrowia dostępna jest ankieta dotycząca oceny potrzeb zdrowotnych mieszkańców Ornontowic w wieku 50+, w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom oraz grypie.

Badanie jest całkowicie anonimowe, a pozyskane dane stanowić będą materiał wyjściowy dla Urzędu Gminy Ornontowice, mający na celu analizę potrzeb mieszkańców Gminy w wieku 50+, ewentualne opracowanie programu zdrowotnego w zakresie szczepień, jako działanie Gminy w zakresie promocji zdrowia.