Konsultacje projektu uchwały

Grafika – konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 0050.0758.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ornontowice: