Stypendium Wójta Gminy – informacja

Grafika - Zdjęcie budynku Urzędu Gminy z napisem: „Urząd Gminy informuje”

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Ornontowice będą przyjmowane od 15 września 2023 r. do 15 października 2023 r.

Druk wniosku zostanie udostępniony w terminie późniejszym.