Informacja o udostępnieniu do wglądu spisu osób uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej

Grafika - Zdjęcie budynku Urzędu Gminy z napisem: „Urząd Gminy informuje”

Informujemy, że w siedzibie Urzędu Gminy Ornontowice w dniach od 25 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. w godzinach pracy Urzędu, w pokoju 113, zostanie wyłożony do wglądu spis członków izby rolniczej, uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej, które odbędą się w dniu 24 września 2023 r.