Wyniki konsultacji projektów uchwał Rady Gminy

Grafika - Wyniki konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice

Protokół z zakończenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice – konsultacje z mieszkańcami:

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice – konsultacje z organizacjami:

Protokół z zakończenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – konsultacje z mieszkańcami:

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – konsultacje z organizacjami: