Informacja w sprawie zgnilca amerykańskiego pszczół

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

W dniu 8 sierpnia 2023 r. Wojewoda Śląski wydał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie miast Chorzów, Katowice, Mikołów, Ruda Śląska oraz Świętochłowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 6211).

Rozporządzenie zmieniło granice obszaru zapowietrzonego, który obejmuje w chwili obecnej również wschodnią część Gminy Ornontowice, zgodnie z przedstawionym załącznikiem mapowym do wyżej wymienionego aktu prawnego.