Konkurs “Lokalne Ekopraktyki”

Plakat promocyjny konkursu Lokalne Ekopraktyki.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska organizuje konkurs, który ma na celu docenić najciekawsze inicjatywy ekologiczne, zrealizowane w ciągu ostatniego roku. Mogą to być m.in. sposoby na oszczędzanie energii i zasobów (np. zbieranie deszczówki, niemarnowanie zasobów, niemarnowanie żywności, proekologiczne miejsce spotkań).

Konkurs skierowany jest do organizacji działających w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Jego uczestnikami mogą zostać np.: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Gminne Ośrodki Kultury, organizacje społeczne, towarzystwa regionalne i inne organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Najciekawsze inicjatywy zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane w publikacji MKiŚ.

Więcej szczegółów oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej ministerstwa, pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/ekopraktyki.

Plakat promocyjny konkursu Lokalne Ekopraktyki.