Karta ŚKUP w 2023 roku

Śląska Karta Usług Publicznych

Informujemy, iż nadal kontynuujemy wykupienie usługi bezpłatnych przejazdów na miesiąc wrzesień, październik i listopad 2023 r. (bilet: Sieć 90), który upoważnia do przejazdu autobusami na całej sieci ZTM. Koszt zakupu biletu trzymiesięcznego przez Gminę wynosi: 199,50 zł dla jednego ucznia.

Bilet przeznaczony jest dla uczniów w wieku 7-16 lat, będących mieszkańcami Ornontowic, uczęszczających do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych poza terenem Gminy Ornontowice.

Rodzice bądź opiekunowie prawni osób uprawnionych do otrzymania biletu miesięcznego kodowanego na kartę ŚKUP muszą osobiście złożyć wniosek w Referacie Komunalnym Urzędu Gminy Ornontowice (pokój nr 415) w wyznaczonym terminie: od 14.08.2023 r. do 25.08.2023 r.

Prosimy o przygotowanie danych:

a) imię i nazwisko osoby uprawnionej, adres zamieszkania, data urodzenia,

b) numer Karty ŚKUP osoby uprawnionej,

c) nazwa placówki oświatowej, do której uczęszcza osoba uprawniona,

d) nr telefonu osoby zgłaszającej (osoba pełnoletnia rodzic/opiekun).

Pamiętajmy, aby zakupić bilet ulgowy dziecko musi posiadać kartę ŚKUP – więcej informacji na stronie www.portal.kartaskup.pl.