Konsultacje projektów uchwał Rady Gminy

Grafika: Konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice

Poniżej zamieszczamy Zarządzenia Wójta Gminy Ornontowice w sprawie ogłoszenia konsultacji projektów uchwał Rady Gminy:

Zarządzenie Nr 0050.0771.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice:

Zarządzenie Nr 0050.0772.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice (organizacje):

Zarządzenie Nr 0050.0773.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Zarządzenie Nr 0050.0774.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (organizacje):