Parkowanie w rejonie szkoły

Obrazek znaku parking.

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym oraz niezakończonymi pracami budowlanymi na parkingu wzdłuż obiektu sportowego przy ul. Zwycięstwa informujemy, iż od 4 września br. dla rodziców przywożących dzieci do szkoły będzie udostępniony parking zastępczy za budynkiem Urzędu Gminy. Ponadto jak dotychczas można skorzystać z parkingów przy ul. Bankowej.