Zgłoszenia kandydatury do składu w obwodowej komisji wyborczej (OKW)

Obrazek z napisem: Obwodowa Komisja Wyborcza.

Można już zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Zgłoszenia kandydatury do składu w obwodowej komisji wyborczej (OKW) można dokonać poprzez zarejestrowane komitety wyborcze lub indywidualnie.

KOMUNIKAT WS. ZASAD ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO SKŁADÓW OBOWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEN 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/pkw_aktualnosci/51628

W Ornontowicach kandydaci do składu obwodowych komisji wyborczych muszą być mieszkańcami województwa śląskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin województwa śląskiego.

Zgodnie z ustalonym kalendarzem wyborczym obwodowe komisje wyborcze zostaną powołane przez Komisarza Wyborczego III w Bielsku-Białej do dnia 25 września 2023 r.

Osoby powołane na członków OKW zostaną powiadomione drogą mailową o terminie pierwszych posiedzeń komisji oraz terminach obowiązkowych szkoleń.

Formularze zgłoszeń dostępne na BIP Urzędu Gminy Ornontowice: https://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/32998763