Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach informuje

Wnioski o ustalenie prawa do:

Zdjęcie wejścia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach.
  • zasiłku rodzinnego z dodatkami na okres zasiłkowy 2023/2024,
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024,

można składać elektronicznie za pomocą portalu Emp@tia oraz papierowo w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach na ul. Żabik 9 lokal 9 w następujących godzinach:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek : 7:00 – 14:30

Środa : 7:00 – 16:30

Piątek : 7.00 – 12.30

ZMIANA ZASAD PRZYZNAWANIA ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMANTACYJNEGO

Od nowego okresu świadczeniowego czyli od 1 października 2023 r. nastąpi zmiana w zasadach przyznawania świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

• 1209 zł to nowa kwota progu dochodowego na jednego członka rodziny.

• Po przekroczeniu progu, świadczenie będzie przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium (zasada „złotówka za złotówkę”). Jednakże minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” nie może być mniejsza niż 100 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące uprawnień oraz druki wniosków i oświadczeń do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Fundusz alimentacyjny – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl) oraz u pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach w siedzibie na ul. Żabik 9 lokal 9 , nr tel. 032 235 45 03, 796 076 480

Wzory wniosków na świadczenia są do pobrania w siedzibie Ośrodka ul. Żabik 9/9 oraz na stronie Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin do stosowania na obecny i kolejny okres 2023/2024 – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)