Karta ŚKUP

Informacja Urzędu Gminy Ornontowice

Zdjęcie karty ŚKUP.

Wszystkie osoby, dla których Gmina Ornontowice zakupiła bilet Sieć 90 (wrzesień, październik, listopad) nadal są ważne na dotychczasowej karcie ŚKUP (na karcie znajduje się data jej ważności).

Od 02.10.2023 r. będą wydawane nowe karty ŚKUP dla osób, które jej nie posiadają (można będzie je pobrać w biletomatach bądź punktach POP).

Karta nie będzie zawierać danych osobowych, które trzeba będzie uzupełnić w punktach POP bądź w siedzibie Metropolii oraz założyć konto w „Transport GZM”.

Wszelkich informacji w zakresie systemu ŚKUP (otrzymania karty, założenia konta, migracji danych, łączenia kont) udziela Metropolia Katowice (32 74 38 504) bądź infolinia czynna całą dobę przez 7 dni w tygodniu pod nr tel. 800 16 30 30.

Komunikat Zarządu Transportu Metropolitalnego

28 września pożegnamy system ŚKUP. Znajdujące się w nim dane zostaną przeniesione do systemu Transport GZM. W związku z tym stopniowo, odpowiednio wcześniej, wyłączane będą kolejne funkcjonalności w dotychczasowym systemie.

Możliwość składania wniosków w Portalu Klienta i zamawiania nowych kart ŚKUP, z wysyłką na wskazany adres, została wyłączona.

Jeśli data ważności karty mija we wrześniu – można jej używać do końca miesiąca.

Wydane wcześniej katy ŚKUP z dłuższym terminem zachowują ważność i mogą być używane jako identyfikator konta w nowym systemie. Wcześniej zapisane na kartach ŚKUP bilety długookresowe będą ważne i widoczne dla kontrolera w czasie ewentualnej kontroli. Od tego dnia nie skorzystasz z zapisanych na karcie biletów jednookresowych, średniookresowych i pakietowych.

Załóż konto w nowym systemie. Migracja danych ze starej karty ŚKUP będzie możliwe od 1 października 2023 roku, po zalogowaniu się na konto Transport GZM na portalu transportgzm.pl

Od 1 października w kioskach, biletomatach i Punktach Obsługi Pasażera, będą też dostępne nowe Metrokarty.  

Ulga metropolitalna – komu przysługuje i jak ją zakodować?

Ulga metropolitalna przysługuje dzieciom do 16. roku życia zamieszkałym/zameldowanym na terenie gmin wchodzących w skład GZM. Aby zakodować ulgę należy w Punkcie Obsługi Pasażera przedstawić ważny dokument zawierający imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka, potwierdzający miejsce zamieszkania/zameldowania dziecka (np. legitymacja szkolna, mLegitymacja szkolna okazana na ekranie urządzenia mobilnego, zaświadczenie wydane przez: urząd miasta/gminy, szkołę, przedszkole, ośrodek pomocy społecznej, fundacje organizujące miejsca pobytu dla uchodźców), a w przypadku gdy ww. dokumenty nie posiadają informacji o adresie zamieszkania/zameldowania, dodatkowo niezbędnym jest złożenie w POP przez rodzica/opiekuna prawnego lub dziecko, które ukończyło 13 rok życia, pisemnego oświadczenia o miejscu zamieszkania/ zameldowania dziecka.

Elektroniczne formy załatwiania spraw

Zachęcamy pasażerów do załatwiania spraw w formie elektronicznej. Do dyspozycji są m.in.: Portal Klienta, autorskie aplikacje: „Mobilny ŚKUP” i „M2GOinfo”, zewnętrzne aplikacje: SkyCash, Mpay, moBilet, jakdojade, zbiletem.pl oraz platforma e-POP. Pasażerowie mogą uzyskać dodatkowe informacje za pośrednictwem infolinii czynnej całą dobę przez 7 dni w tygodniu pod nr tel. 800 16 30 30, skrzynki mailowej pod adresem: kancelaria@metropoliaztm.pl, profilu na portalu Facebook “ZTM Info”.

Instrukcja logowania do Portalu ŚKUP

W instrukcji zawarte są najważniejsze informacje związane z logowaniem się do Portalu ŚKUP, m.in. dotyczące danych do logowania i resetowania hasła.
Instrukcja logowania do Portalu ŚKUP