Informacja o wyborach do Śląskiej Izby Rolniczej

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Informujemy, że zaplanowane na dzień 24 września 2023 r. wybory do Śląskiej Izby Rolniczej nie odbędą się w Gminie Ornontowice, ze względu na brak zgłoszenia kandydata do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej.