XXX Święto Sląskiej Pieśni Chóralnej Trojok Śląski

Zdjęcie egzemplarza "Śpiewaka Śląskiego".

XXX Święto Sląskiej Pieśni Chóralnej Trojok Śląski w obiektywie.

Szerzej na ten temat we wrześniowym wydaniu „Głosu Ornontowic”, które ukaże się do 6 października.