Jak zagłosować w wyborach poza miejscem zameldowania?

15 października odbędą się wybory parlamentarne oraz referendum ogólnokrajowe. Osoby, które mieszkają poza miejscem swojego stałego zameldowania, a także wszyscy, którzy tego dnia wyjeżdżają do innej miejscowości lub do innego kraju, też mogą wziąć w nich udział. Każdy, kto chce oddać swój głos w wyborach, może skorzystać z dwóch rozwiązań:

  1. Zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie o prawie do głosowania można uzyskać w dowolnej gminie w Polsce, nie ma tu znaczenia miejsce zameldowania lub zamieszkania. Upoważnia ono do udziału w głosowaniu w dowolnym obwodzie na terenie kraju i za granicą. Zaświadczenie można odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W dokumencie wskazuje się imię i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do 12 października. Ważne: Zaświadczenie wydawane jest JEDNORAZOWO!!! Należy zwrócić uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego np. zgubienia lub zniszczenia nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego. Nie będzie też można wziąć udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
  2. Wniosek o zmianę miejsca głosowania Dopisać się do spisu wyborców jest możliwe poprzez złożenie wniosku o jednorazową zmianę miejsca głosowania. Wniosek zawiera dane osobowe oraz adres, pod którym wyborca będzie przebywać w dniu wyborów. Wniosek o zmianę miejsca głosowania najprościej i najszybciej jest złożyć przez internet. Można to zrobić poprzez stronę https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela/#meldunek-i-wybory (usługa “Zmień miejsce głosowania”) lub za pomocą aplikacji mObywatel. Wniosek o zmianę miejsca głosowania można również złożyć stacjonarnie – w Urzędzie Gminy Ornontowice w pokoju 309, w godzinach pracy urzędu. Dokumenty należy złożyć najpóźniej do 12 października. Uwaga: osoby, które zapiszą się do spisu wyborców przed jesiennymi wyborami, będą mogły oddawać głosy wyłącznie podczas wyborów i referendum 15 października, ponieważ dopisanie do spisu wyborców jest wpisem jednorazowym. Osoby, które tego dnia wyjeżdżają poza granice kraju, mogą dopisać się do spisu wyborców za granicą w miejscu pobytu w dniu wyborów. Należy to zrobić najpóźniej do 10 października.