Święto Patrona Gminy Ornontowice

Św. Michał Archanioł

29 września to Święto Patrona naszej Gminy.

W czerwcu 2011 roku Rada Gminy Ornontowice podjęła Uchwałę zawierającą oświadczenie o ustanowieniu św. Michała Archanioła Patronem Gminy oraz ustanowieniu dnia 29 września Świętem Patrona Miejscowości i Gminy Ornontowice.

Wystąpiono ze stosownym wnioskiem do Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Katowickiej. W maju 2012 roku Urząd Gminy Ornontowice otrzymał od Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Rzymie, mocą uprawnień przyznanych jej przez Papieża Benedykta XVI, pismo potwierdzające, iż wniosek, z jakim zwrócili się duchowieństwo i władze samorządowe gminy jest jak najbardziej słuszny i w związku z tym Kongregacja potwierdza, że Święty Michał Archanioł jest Patronem u Boga Miejscowości i Gminy Ornontowice.

Uroczyste nadanie Patronatu miało miejsce 29 września 2012 roku.

Grafika - Święty Michał Archanioł jest Patronem u Boga Miejscowości i Gminy Ornontowice