Czasowa zmiana organizacji ruchu przy ul. Orzeskiej

Znak - roboty drogowe.

W związku z zaplanowaną budową przyłącza gazu informujemy, że w dniu 23.10.2023 r planowane jest wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu przy ul. Orzeskiej 56 w Ornontowicach zatwierdzoną przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Prawdopodobny czas obowiązywania 1-2 dni.

Źródło: Ground Service Michał Maroczkaniec