Kompostowanie się opłaca

Dzięki środkom pozyskanym z Fundacji JSW, zakupione zostaną kolejne kompostowniki typu TERMO-700 o pojemności 720 l, które zostaną przekazane zainteresowanym mieszkańcom. Podobnie jak w latach ubiegłych, zapotrzebowanie na kompostowniki będzie można zgłosić za pomocą krótkiego formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Gminy (w panelu po lewej stronie), osobiście w Wydziale Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Ornontowice (pok. 114) lub telefonicznie pod numerami: 32 33 06 235 oraz 32 33 06 236. Zgłoszenia będzie można dokonać od 9 do 16 października br., przy czym o możliwości otrzymania kompostownika decydować będzie kolejność zgłoszeń. Akcja skierowana jest do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i do tej pory nie otrzymali od Gminy kompostownika.