Spotkanie z mieszkańcami – 4 października 2023 r.

Zdjęcie z napisem: spotkanie z mieszkańcami.

W dniu 4 października odbyło się trzecie w 2023 r. spotkanie Wójta Gminy Ornontowice z mieszkańcami.
W pierwszej części Wójt Gminy – Marcin Kotyczka omówił sprawy bieżące m.in. możliwość nieodpłatnego pozyskania kompostownika przez mieszkańców, funkcjonowanie bezpłatnej komunikacji gminnej, rozbiórkę i zagruzowanie budynku przy ul. Zwycięstwa 78 oraz poinformował o szczegółach wyborów do Sejmu i Senatu RP, które zaplanowane są na dzień 15 października br.

Następnie głos zabrał Zastępca Wójta Gminy – Dariusz Spyra, który omówił zrealizowane i rozpoczęte w ostatnim czasie inwestycje m.in. budowę chodnika przy ul. Zwycięstwa, budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej, cykliczną modernizację dróg gminnych, modernizację PSZOK, budowę budynku wielofunkcyjnego – etap I (sala widowiskowa), modernizację łazienek i oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, budowę Zielonej strefy relaksu w rejonie bulodromu oraz dokończenie modernizacji obiektu sportowego przy ul. Zwycięstwa. Przedstawił także działania z zakresu kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej, w tym zakup samochodu elektrycznego – mobilnego laboratorium wraz z zestawem urządzeń do pomiarów oraz planowane działania związanie z klastrem energii.

W drugiej części spotkania głos zabrali mieszkańcy zgłaszając swoje pytania, na które wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień udzielił Wójt Gminy wraz z obecnymi przedstawicielami Urzędu Gminy. Pytania w głównej mierze dotyczyły kanalizacji sanitarnej, stanu nawierzchni dróg gminnych i powiatowych, funkcjonowania PSZOK, oświetlenia ulicznego oraz gospodarki odpadami.

Podczas całego spotkania do dyspozycji mieszkańców pozostawał Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze, w którym pracownik Urzędu Gminy odpowiadał na wszelkie pytania i rozwiewał wątpliwości związane ze wszystkimi aspektami Programu.

Następne spotkanie zaplanowane jest na styczeń 2024 r.