Ornontowice – Gmina bez barier

Grafika - Zdjęcie budynku Urzędu Gminy z napisem: „Urząd Gminy informuje”

Przy wsparciu finansowym Fundacji JSW Gmina Ornontowice zrealizowała kolejny projekt, tym razem w budynku Urzędu Gminy, który został doposażony w elementy służące przede wszystkim osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wysokość zadania opiewającego na kwotę 15.795,99 zł, została sfinansowana ze środków Fundacji JSW w wysokości 14.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia przy wejściu do Urzędu została zamontowana tablica w języku Braille’a z informacjami dotyczącymi umiejscowienia danej komórki organizacyjnej w budynku. Zaktualizowano wizytówki przy drzwiach wejściowych do poszczególnych biur (również w języku Braille’a). W ramach zadania zamontowano metalowe giętkie nakładki na poręcze (brajlowskie) oraz ostrzegawcze pokrywy podłogowe poprawiające widoczność ograniczenia przestrzeni, przy postawieniu stopy, ostrzegające o zmianie nawierzchni. Kupiono również przenośną pętlę indukcyjną, która ma ułatwić komunikację z osobami słabosłyszącymi.

Metalowe nakładki na poręcze (brajlowskie)
Logo Fundacji JSW