Budowa sali widowiskowej

Grafika  napisem:Urząd Gminy informuje.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że w dniu 26 października br. rozpoczęte zostaną prace budowlane związane z realizacją zadania pn. Budowa budynku wielofunkcyjnego – etap I (sala widowiskowa). W związku z powyższym nastąpi wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w obrębie ulicy Zamkowej i ul. Klasztornej. Zakończenie prac dla etapu I planowane jest na grudzień 2024 r.

Etap I dotyczy budowy nowego obiektu gminnego przy ul. Zamkowej (na przedpolu KWK Budryk) w stanie SUROWYM ZAMKNIĘTYM wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu. W kolejnych etapach prowadzone będą prace związane z dokończeniem, aranżacją i adaptacją pomieszczeń.

Finalnym efektem realizacji całego zadania będzie utworzenie nowego centrum kulturalnego Gminy Ornontowice wraz z salą widowiskową, salami przeznaczonymi do organizacji różnorodnych zajęć artystycznych i okolicznościowych, kompleksem pomieszczeń administracyjnych oraz zagospodarowaniem terenu wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi.

Budowa budynku wielofunkcyjnego odbywa się dzięki wsparciu finansowemu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu Gminy lub pod nr tel. 32 33 06 224.