Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Logotypy promocyjne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach informuje, że w 2024 roku pomoc żywnościową w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, (stanowiącego kontynuację Programu POPŻ) mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jednej z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o której mowa w art. 7 ustawy. Dochód uprawniający do skorzystania z ww. pomocy nie może przekroczyć 235% kryterium dochodowego które wynosi:

– dla osoby samotnie gospodarującej 1823,60 (776,00 zł x 235 %)

– dla osoby w rodzinie 1410,00 zł (600,00 zł x 235%)

Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych. W latach poprzednich Lokalną Organizacją Partnerską współpracującą ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie i zapewniającą dostarczenie paczek dla mieszkańców naszej Gminy było Stowarzyszenie im. F. Stuska w Orzeszu.

Osoby zainteresowane w/w formą pomocy żywnościowej powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach ul. Żabik 9 lok. 6 i 9, w celu ustalenia sytuacji dochodowej swojej rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia celem zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy i wydania stosownego skierowania. Liczba możliwych do wydania skierowań dla osób/rodzin jest ograniczona.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 lub https://www.fepz.gov.pl