Planowane wyłączenia energii elektrycznej – 24 października

Szanowni Państwo,
dla poprawy pewności zasilania Klientów oraz dla przeciwdziałania awariom infrastruktury energetycznej, TAURON Dystrybucja prowadzi prace, które wiążą się z koniecznością czasowego wyłączenia energii elektrycznej.
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej dla obszaru Ornontowice:

Bujakowska od nr 14 i 21 do Ulbrychta, Orzeska od nr 65 i 102 do ul. Bujakowska, Hutnicza.
Rozpoczęcie:24.10.2023 08:00
Zakończenie:24.10.2023 15:00

Każdego dnia TAURON Dystrybucja zapewnia komfort życia i bezpieczeństwo energetyczne swoich Klientów. Bez dbania o stan sieci i bez realizacji prac planowych nie byłoby to możliwe.
Konieczne wyłączenie zasilania i przeprowadzanie niezbędnych prac, poprawi stan sieci i urządzeń energetycznych.
Tauron Dystrybucja przeprasza za utrudnienia.

Źródło: Tauron Dystrybucja.