Aktualizacja deklaracji w CEEB

Logo Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Przypominamy o obowiązkach wynikających z art. 27g ust. 1- 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków tj. złożeniu deklaracji w przypadkach uruchomienia nowego, zmiany źródła ciepła/źródła spalania paliw oraz zmiany innych danych. Wymagany termin składnia deklaracji to 14 dni od uruchomienia, zmiany źródła ciepła oraz zmiany innych danych.

Deklaracje można składać elektronicznie na pośrednictwem Systemu ZONE lub w wersji papierowej za pośrednictwem tut. Urzędu Gminy (dla budynków położonych na terenie Ornontowic).

Szczegółowe informacje w ww. zakresie i dostęp do systemu znajdują się na zone.gunb.gov.pl oraz w zakładce tematycznej ZONE na stronie internetowej Gminy (menu po lewej stronie).