Kontrole urządzeń grzewczych

Zdjęcie urządzenia grzewczego.

Informujemy, że w dniach 9, 16 i 23 listopada br., w godzinach pracy tut. Urzędu, pracownicy Wydziału Środowiska i Gospodarki Odpadami będą prowadzić kontrole urządzeń grzewczych w zakresie spełniania wymagań określonych w uchwale antysmogowej województwa śląskiego oraz zakazu spalania odpadów.

W trosce o jakość powietrza w obrębie obiektów, w których przebywają dzieci i młodzież, w pierwszej kolejności kontrolowane będą budynki zlokalizowane w bliskiej odległości od placówek oświatowych, w których eksploatowane są pozaklasowe kotły opalane paliwem stałym.

Nałożony na gminy obowiązek prowadzenia kontroli wynika z zapisów Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.