Prace pielęgnacyjne przy drzewach stanowiących pomniki przyrody

Zdjęcie Alei Dębów w Ornontowicach.

Informujemy, że Gmina Ornontowice otrzymała w bieżącym roku dotacje na wykonanie prac pielęgnacyjnych pomników przyrody ze środków:
– Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 6 000,00 zł, w ramach zadania pn. Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych czterech drzew pomnikowych na terenie Parku Gminnego w Ornontowicach (koszt całości prac wynosi 8 964,00 zł),
– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 14 515,20 zł, w ramach zadania pn. Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych wybranych dębów szypułkowych wchodzących w skład pomnikowej alei “Dęby Ornontowickie” (zadanie obejmuje pielęgnację 14 szt. drzew, na łączną kwotę 18 144,00 zł).

Ponadto, w ramach środków własnych, Gmina przeprowadzi dodatkowo pielęgnację dziewięciu drzew pomnikowych zlokalizowanych m.in. w Parku Gminnym. Koszt prac wyniesie 8 745,00 zł.

Prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie prowadzonych prac. Zakończenie robót przewidziano do dnia 17 listopada br. w przypadku pomnikowej alei “Dęby Ornontowickie” zlokalizowanej przy ul. Nowej oraz do dnia 30 listopada br. na terenie Parku Gminnego.