Karta ŚKUP – grudzień 2023 r.

Śląska Karta Usług Publicznych

Informujemy, iż nadal kontynuujemy wykupienie usługi bezpłatnych przejazdów na miesiąc grudzień 2023 r. (bilet: Sieć 30), który upoważnia do przejazdu autobusami na całej sieci ZTM.

Koszt zakupu biletu miesięcznego przez Gminę wynosi: 87,50 zł dla jednego ucznia. Bilet przeznaczony jest dla uczniów w wieku 7-16 lat, będących mieszkańcami Ornontowic, uczęszczających do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych poza terenem Gminy Ornontowice.

Rodzice bądź opiekunowie prawni osób uprawnionych do otrzymania biletu miesięcznego kodowanego w systemie Transport GZM muszą osobiście złożyć wniosek w Referacie Komunalnym Urzędu Gminy Ornontowice (pokój nr 415) w wyznaczonym terminie: od 15.11.2023 r. do 27.11.2023 r.

Prosimy o przygotowanie danych:

a) imię i nazwisko osoby uprawnionej, adres zamieszkania, data urodzenia,

b) numer Karty ŚKUP osoby uprawnionej,

c) numer IKU w systemie Transport GZM (Indywidualne Konto Użytkownika),

d) nazwa placówki oświatowej, do której uczęszcza osoba uprawniona,

e) nr telefonu osoby zgłaszającej (osoba pełnoletnia rodzic/opiekun).

Pamiętajmy aby założyć konto w systemie Transport GZM (indywidualne konto Użytkownika) i przenieść dane z kart ŚKUP do systemu.