Protokół z zakończonych konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy

Grafika - Wyniki konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice

Protokół z zakończonych konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/198/23 Rady Gminy Ornontowice w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ornontowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników transportu zbiorowego: