14 listopada – Dzień Czystego Powietrza

Grafika: 14 listopada - Dzień Czystego Powietrza

Obchodzony 14 listopada Dzień Czystego Powietrza jest doskonałą okazją aby przypomnieć, że spalanie śmieci w domowych piecach niesie bardzo poważne konsekwencje nie tylko dla zdrowia i życia mieszkańców, ale także dla środowiska.

Mieszkańcy mogą wpłynąć na jakość powietrza, inwestując w środowisko.

Taką możliwość dają między innymi:

– możliwość uzyskania dotacji celowej z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji, dzięki której można uzyskać dofinansowanie na zakup urządzeń i systemów ekologicznego ogrzewania w istniejących budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Ornontowice,

– ogólnopolski Program „Czyste Powietrze” realizowany w ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dzięki któremu można uzyskać dofinansowanie na wymianę nieefektywnego źródła ogrzewania na ekologiczne, docieplenie domu, by uniknąć strat ciepła, a także montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, by produkować prąd i ciepło na własne potrzeby z energii odnawialnej.

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy Ornontowice działa Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”, a wszelkie informacje na temat programu można uzyskać pod nr telefonu: 32 33 06 224 lub w biurze 320 w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowych informacji w zakresie dotacji z budżetu Gminy Ornontowice udziela Wydział Środowiska i Gospodarki Odpadami, pod nr tel.: 32 33 06 237 oraz 32 33 06 260 lub w biurze 113 w godzinach pracy Urzędu.

Pamiętajmy, od naszych codziennych wyborów zależy jakość powietrza, którym oddychamy!!!