Konsultacje

Grafika z napisem: konsultacje.

Poniżej zamieszczamy zarządzenie nr 0050.0821.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice o charakterze ogólnogminnym dotyczących zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Ornontowice a gminą o statusie miasta Orzesze: