„AKCJA ZIMA 2023/2024”

Zdjęcie śniegu i łopaty do odśnieżania.

Informujemy, że „Akcja Zima 2023/2024” jest prowadzona od 15 listopada 2023 r. do 31 marca 2024 r. W sprawach interwencyjnych należy kontaktować się z pracownikiem oddelegowanym do pełnienia dyżuru pod czynnym całodobowo nr tel. 501 548 282 lub pod nr tel. 32 33 06 268 w godz. pracy Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Ornontowice jako zarządca dróg gminnych informuje, że w sezonie zimowym 2023/2024 czynności utrzymania zimowego będą tradycyjnie prowadzone tylko i wyłącznie na drogach oraz sięgaczach gminnych, nie będą natomiast obsługiwane drogi oraz sięgacze dróg prywatnych.

Czynności utrzymania zimowego w zakresie dróg gminnych w stanie „BIAŁE PRZEJEZDNE”, za które odpowiedzialny jest Urząd Gminy Ornontowice, prowadzić będzie firma „MORAGO”Grzegorz Hanusek z siedzibą w Orzeszu przy ul. Rycerskiej 16.

Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Ornontowice (ul. Chudowska, Dworcowa, Orzeska, Zamkowa, Zwycięstwa) odpowiedzialny jest Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 8, tel. 32 22 44 499 w godzinach 7.00-15.00, tel. 512 294 375 w godzinach 15.00-7.00

Za zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej na terenie Gminy Ornontowice (ul. Bujakowska) odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach z siedzibą przy ul. Lechickiej 24, tel. 32 781 92 11.

Jednocześnie informujemy, że zimowe utrzymanie chodników przylegających do posesji zabudowanych należy do właścicieli tych posesji. W celu poprawy i ujednolicenia standardu utrzymania chodników w ciągach głównych dróg Ornontowic, podobnie jak w latach poprzednich, Gmina będzie prowadzić prace związane z odśnieżaniem chodników przy użyciu mikrociągników wyposażonych w skrętne pługi śnieżne.