“Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Grafika - opieka wytchnieniowa

W dniu 30.10.2023 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach programu resortowego “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach informuje, iż planuje ponownie przystąpić w 2024 roku do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”.

Program kierowany jest do opiekunów, którzy potrzebują wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej i całodobowej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, z którym wspólnie zamieszkują tj.
• dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności;
• osobą/osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

Jeśli potrzebujesz skorzystać z usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, prosimy o kontakt pod nr telefonu 794-403-158  lub wysłanie zgłoszenia na adres gops@ornontowice.pl do 10.11.2023 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornontowicach.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2024  i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”.