ZUS informuje

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Ważne daty dla przedsiębiorców.

Tylko do 1 stycznia 2024 r. płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast za okres od stycznia 2022 r. w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

Informacja przygotowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku, ul. Reymonta 2