Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od Rudy Śląskiej do Rybnika od 13 listopada br.

Grafika z napisem: roboty drogowe.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że na podstawie pisma otrzymanego z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach od 13 listopada br. (od godz. 12.00) zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na odcinku drogi DW925 od km 15+980 do km 25+920 na zadaniu: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik”. Wiązać się to będzie z utrudnieniami w ruchu drogowym, także na ul. Bujakowskiej w Gminie Ornontowice.

Zakres planowanego wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu dotyczy oznakowania obszaru robót drogowych i branżowych na odcinku drogi DW925 w km 15+980 do km 25+920, tj. od drogi DK 44 w Mikołowie do ul. Gliwickiej w Orzeszu, z uwzględnieniem zamknięcia ww. odcinka drogi dla powszechnego ruchu pojazdów.

Zakaz ruchu na ww. odcinku drogi DW925 nie dotyczy:

– dojazdu do posesji od DK44 w Mikołowie do ul. Gliwickiej w Orzeszu,

– pojazdów lokalnej komunikacji zbiorowej,

– pojazdów służb miejskich i służb ratunkowych,

– pojazdów budowy.

Trasa objazdu będzie odbywać się przez drogi DK44, DK81 oraz DW926 zgodnie z załączoną mapą.

Wykonawcą zadania jest firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.