Sesja Rady Gminy – 16 listopada

Zdjęcie sali obrad Rady Gminy Ornontowice.

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice informuje, że w dniu 16 listopada br. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy odbędzie się 62. Sesja Rady Gminy Ornontowice.

Tematami wiodącymi będą:

  1. Informacja o bieżącej i planowanej działalności spółek górniczych na terenie Gminy Ornontowice.
  2. Gospodarka mieszkaniowa na terenie Gminy Ornontowice i stan wykorzystania obiektów komunalnych.
  3. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Ornontowice na lata 2018-2025, za lata 2022-2023.
  4. Podjęcie bieżących uchwał.

Porządek obrad: