ZUS informuje

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Masz pytanie w sprawie korekt dokumentów – skorzystaj z dyżuru ekspertów ZUS.

Kończy się termin na składanie korekt dokumentów rozliczeniowych za lata 1999-2021. Płatnicy składek mają na to czas tylko do 1 stycznia 2024 r. Coraz więcej osób kontaktuje się z ZUS w tej sprawie, dopytuje o indywidualne przypadki. Oddział ZUS w Rybniku 5 grudnia organizuje specjalny dyżur telefoniczny dla klientów dotyczący składania korekt dokumentów ubezpieczeniowych za lata 1999-2021.

Informacja przygotowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku, ul. Reymonta 2