Aktualny wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Ornontowice na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ornontowice

Użytkujesz zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe:

Grafika promocyjna z napisem: ścieki z szamb przydomowych.
 • zadbaj o jego szczelność i dobry stan techniczny, aby nieczystości ciekłe
  w stanie nieoczyszczonym nie wydostawały się do środowiska,
 • obowiązkowo podpisz umowę na wywóz nieczystości ciekłych z podmiotem posiadającym zezwolenie na terenie Gminy Ornontowice,
 • regularnie, adekwatnie do zużycia wody, zlecaj opróżnianie zbiornika na nieczystości ciekłe, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał,
 • skrupulatnie zbieraj dowody wywozów i zwróć uwagę aby zawierały dane o ilości odebranych nieczystości ciekłych,
 • bądź przygotowany do obowiązkowej kontroli minimum raz na 2 lata.

Aktualny wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Ornontowice na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ornontowice

 • Firma Usługowa Bogusław Koperwas
  tel. 603 895 701,
 • FHU Kamil Musiałowicz,
  tel. 666 110 716,
 • FHU SOLARNIA Dawid Władyka
  tel. 577 446 323,
 • MANUFAKTURA Tadeusz Wyleżoł
  tel. 666 912 266,
 • Mateusz Bańczyk Firma usługowo – handlowa
  tel. 602 453 621
 • Przedsiębiorstwo Usługowe Słonik Felix Leszek Rudziński
  tel. 531 531 560,
 • Usługi Transportowe Michał Szpik
  tel. 513 037 988,
 • Wywóz Nieczystości Ciekłych TRANSKOP S.C. BRACIA Dawid Bendkowski i Marcin Bendkowski
  tel. 693 983 213
 • Zbigniew Reguła
  tel. 604 389 972,
 • REMONDIS GLIWICE Sp. z o. o.
  Tel. 32/ 231 08 58.