Aktualny wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Ornontowice na opróżnianie osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ornontowice

Grafika promocyjna z napisem: osady z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Użytkujesz przydomową oczyszczalnię ścieków(POŚ):

 • sprawdź czy eksploatację POŚ zgłosiłeś do Wójta Gminy Ornontowice, jeżeli nie, wypełnij ten obowiązek,
 • podpisz umowę na wywóz nieczystości ciekłych z osadnika z podmiotem posiadającym stosowne zezwolenie
  na terenie Gminy Ornontowice,
 • regularnie, zgodnie z instrukcją użytkowania, zlecaj opróżnianie osadnika w instalacji POŚ, jednak nie rzadziej niż raz na 2 lata,
 • zbieraj dowody wywozów,
 • bądź przygotowany do obowiązkowej kontroli minimum raz na 2 lata.

Aktualny wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Ornontowice
na opróżnianie
osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ornontowice

 • FHU SOLARNIA Dawid Władyka
  tel. 577 446 323,
 • MANUFAKTURA Tadeusz Wyleżoł
  tel. 666 912 266,
 • Przedsiębiorstwo Usługowe Słonik Felix Leszek Rudziński
  tel. 531 531 560,
 • Wywóz Nieczystości Ciekłych
  TRANSKOP S.C. BRACIA
  Dawid Bendkowski i Marcin Bendkowski
  tel. 693 983 213,