Kontrole urządzeń grzewczych

Zdjęcie kotłowni.

Informujemy, że w grudniu br. oraz w kolejnych miesiącach nowego roku kontynuowane będą kontrole urządzeń grzewczych (kotłów opalanych paliwami stałymi) w zakresie spełniania wymagań określonych w uchwale antysmogowej województwa śląskiego oraz zakazu spalania odpadów i paliw wyszczególnionych w ww. uchwale. Kontrole prowadzone będą w godzinach pracy tut. Urzędu przez pracowników Wydziału Środowiska i Gospodarki Odpadami.

Nałożony na gminy obowiązek realizacji kontroli wynika z zapisów Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, zgodnie z którym wymagane jest przeprowadzanie kontroli rutynowych oraz kontroli w czasie ogłaszanych, przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, poziomów alarmowych (II i III poziom – w sytuacjach przekroczenia dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego).