Informacja o wynikach postępowania do bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usługi: „Bezpłatna komunikacja gminna”na terenie Gminy Ornontowice i Miasta Orzesze

Grafika - Zdjęcie budynku Urzędu Gminy z napisem: „Urząd Gminy informuje”

Poniżej zamieszczamy informację o wynikach postępowania do bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usługi: „Bezpłatna komunikacja gminna”na terenie Gminy Ornontowice i Miasta Orzesze.