Wyniki konsultacji projektów uchwał Rady Gminy

Wyniki konsultacji projektów uchwał Rady Gminy

Poniżej zamieszczamy informację o wynikach konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice:

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028:

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielenie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028:

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania: