Proekologiczne dotacje celowe z budżetu Gminy

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Informujemy, że od 1 stycznia 2024 r. rozpocznie się kolejny nabór wniosków o przyznanie dotacji do zakupu nowych urządzeń grzewczych oraz do zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ).
Przypominamy, że w przypadku ww. dotacji, realizacja inwestycji nie może rozpocząć się przed podpisaniem umowy z Gminą, a kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie wydatki poniesione od dnia zawarcia umowy dotacji.

Mieszkańcy Gminy Ornontowice chcący wymienić w 2024 r. dotychczasowe źródło ciepła opalane paliwem stałym na ekologiczne, mogą składać wnioski o udzielenie dotacji celowej do dnia 30 września 2024 r., przy czym inwestycja musi zakończyć się do dnia 31 października 2024 r. Informujemy, że na podstawie Uchwały Nr LXII/508/23 Rady Gminy Ornontowice z dnia 16 listopada 2023 r. przyjęto zmiany w Regulaminie przyznawania dotacji celowych, obowiązujące od 1 stycznia 2024 r., gdzie m.in. zwiększono wysokość kwot dotacji. Zapraszamy do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego zmianami na stronie Urzędu Gminy: https://ornontowice.pl/srodowisko/dotacje-celowe-do-montazu-kotla/.

Nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej do zakupu i montażu POŚ, prowadzony będzie do dnia 30 czerwca 2024 r., przy czym realizacja inwestycji musi zakończyć się do dnia 15 listopada 2024 r. Informujemy, że na podstawie Uchwały Nr LXII/507/23 Rady Gminy Ornontowice z dnia 16 listopada 2023 r. przyjęto zmiany w Regulaminie przyznawania dotacji celowych, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2024 r. Bliższe informacje dotyczące tej formy wsparcia, jak i treść Regulaminu i jego zmiany dostępne są na stronie Urzędu Gminy: https://ornontowice.pl/srodowisko/dotacje-celowe-do-przydomowych-oczyszczalni-sciekow/.

Szczegółowych informacji w zakresie dotacji udziela Wydział Środowiska i Gospodarki Odpadami (pokój 113) lub pod nr telefonu: 32 33 06 237, 32 33 06 260 w godzinach pracy Urzędu.